blank_53
fftv

ФЕНОМЕНИ

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ТЕЛЕВИЗИОННОТО ПРЕДАВАНЕ „ФЕНОМЕНИ”

 

1. „ФЕНОМЕНИ” е интерактивно телевизионно предаване, организирано и продуцирано от “Балиста ЕМ” ЕООД, наричано по-долу за краткост Продуцент. Настоящите общи условия включват информация относно участието в телевизионното предаване и предоставяните услуги.

2. Телевизионното предаване „ФЕНОМЕНИ” ще се излъчва от 1.10.2017 г., телевизионното предаване е ежедневно – т.е. седем дни в седмицата и ще бъде с времетраене 2 часа от 13:30 часа до 15:30 часа от понеделник до петък и от 15:00 до 17:00 в събота и неделя. От 30.10.2017 г., телевизионното предаване ще бъде с времетраене 2 часа от 15:40 часа до 17:40 часа от понеделник до петък и от 13:00 до 15:00 в събота и неделя. Предаването е с езотерична насоченост.

3. Телефонните услуги се обслужват от оператор.

4. Цената на услугата е 2.40 лв с ДДС за всички мобилни и стационарни оператори.

5. Продуцентът не носи отговорност за каквито и да е повреди възникнали по мрежата, телефонната линия или за всякакви други комуникационни повреди.

6. Клиентът приема, че операторът може да записва разговорите с медиумите (Услугите) с цел повишаване на качеството.

7. Операторът не носи отговорност за всяка консултация или изявления относно бъдещето на Клиента. Клиентът може или не може да използва информацията, получена по време на предоставянето на Услугата изцяло на свой риск.

8. Операторът не следи, нито проверява всяка информация, предоставена по време на операцията на услугата. Операторът не носи отговорност за валидността, точността, приложимост, качество или съдържанието, предоставено по време на услугата.

9. Услугата е само за лица навършили 18 години.

10. Отговорността за избора на медиум и услуга е изцяло на клиента.

11. Операторът не гарантира, че избраният медиум ще бъде в състояние да предостави информацията или съвета, които клиентът поиска.

12. Медиумите не са служители на Оператора.

13. Медиумите и клиентите са отговорни за всякакви комуникации между тях. Доверието и приемането на информацията, предоставена от експерта са единствено по преценка на клиента.

14. Информация по отношение на финанси. Клиентът не може да поиска устно или в писмена форма - съвети и оценки по отношение на инвестиции или закупуване и / или продажба на акции или ценни книжа.

15. Информация по отношение на здравето. Информацията, предоставена от експертите по отношение на здравни проблеми е обща и служи само за оценка на енергийния тонус. Операторът не предоставя здравни консултации или други медицински услуги. Медиумите не трябва да действат като диагностици, да предоставят медицински грижи, не поставят диагнози, нито предписват лекарства. С ползването на услугата Клиентът се съгласява да не изисква някоя от тези услуги. Ако има сериозни здравни проблеми Клиентът трябва да посети лекуващия си лекар, медицинско лице или най-близката болница.

16. С ползването на услугата Клиентът се съгласява на автоматично и недвусмислено приемане на тези Общи условия.

17. Запитвания или оплаквания по повод телевизионното предаване „ФЕНОМЕНИ”, можете да отправяте на телефон 0898150572.

18. Операторът си запазва правото да отмени или да спреп доставянето на Услугата и да променя съдържанието на тези Общи условия.

19. Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни по всяко време от оператора, който е длъжен да направи изменен вариант на разположение на своите клиенти.